In English  Suomeksi  Auf Deutsch  По-русски  
Esileht » Linnakodanikule » Kohalik võim » Asjaajamisjuhised Tartu Linnavalitsuses


Üldinfo


Kultuur


Tervishoid


Sotsiaalabi


Haridus ja teadus


Äri

Kohalik võim


Turism


Avalduste blanketid

AvaldusOsakond
Andmete esitamise teatis
Arhitektuuri ja ehituse osakond
Andmete esitamise teatise lisa 1 eluruumide andmed
Arhitektuuri ja ehituse osakond
Andmete esitamise teatise lisa 2 mitteeluruumide andmed
Arhitektuuri ja ehituse osakond
Avaliku ürituse registreerimise teate soovituslik vorm (pdf)Kultuuriosakond
Detailplaneeringu algatamise taotlus (rtf) (pdf)Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond
Ehitamise alustamise teatis
Arhitektuuri ja ehituse osakond
Ehitise täieliku lammutamise teatis
Arhitektuuri ja ehituse osakond
Ehitusloa taotlus
Arhitektuuri ja ehituse osakond
Ehitusloa taotluse lisa 1 eluruumide andmed
Arhitektuuri ja ehituse osakond
Ehitusloa taotluse lisa 2 mitteeluruumide andmed
Arhitektuuri ja ehituse osakond
Ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotlus füüsilisele isikule
Arhitektuuri ja ehituse osakond
Ehitusloa kehtetuks tunnistamise taotlus juriidilisele isikule
Arhitektuuri ja ehituse osakond
Ehitusteatis
Arhitektuuri ja ehituse osakond
Ehitusteatise lisa 1 eluruumide andmed
Arhitektuuri ja ehituse osakond
Ehitusteatise lisa 2 mitteeluruumide andmed
Arhitektuuri ja ehituse osakond
Elukohateade (e-teenus) (pdf)Registriteenistus
Eriveoloa taotlus (ods) (xls) (pdf)Linnamajanduse osakond
Geoarhiivist väljavõtte avaldus (ODF) (PDF)Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond
Hooldaja määramise avaldus (pdf)Sotsiaal- ja tervishoiuosakond
Hooldekodu avaldus (pdf) (rtf)Sotsiaal- ja tervishoiuosakond
Hoolduse lõpetamise avaldus (e-blankett) (pdf)Sotsiaal- ja tervishoiuosakond
Sotsiaaltranspordi teenuse taotlus (e-blankett) (rtf) (pdf)Sotsiaal- ja tervishoiuosakond
Isikliku abistaja teenuse taotlus (rtf)  (pdf)Sotsiaal- ja tervishoiuosakond
Kaeveloa avaldus (rtf) (pdf)Linnamajanduse osakond
Kasutusloa taotlus
Arhitektuuri ja ehituse osakond
Kasutusloa taotluse lisa 1 eluruumide andmed
Arhitektuuri ja ehituse osakond
Kasutusloa taotluse lisa 2 mitteeluruumide andmed
Arhitektuuri ja ehituse osakond
Kasutusteatis
Arhitektuuri ja ehituse osakond
Kasutusteatise lisa 1 eluruumide andmed
Arhitektuuri ja ehituse osakond
Kasutusteatise lisa 2 mitteeluruumide andmed
Arhitektuuri ja ehituse osakond
Kohalike maksude võlgnevuse puudumise tõendRahandusosakond
Korraldatud olmejäätmeveost vabastamise avaldus (rtf)Linnamajanduse osakond
Kultuuri-, spordi- ja noorsootöö alastele projektidele toetuse saamineKultuuriosakond
Lasteaiakoha taotlus (e-blankett)Haridusosakond
Liikluskeelu alase loa taotlus (rtf) (pdf)
Linnamajanduse osakond
Maamaksust vabastamise avaldus pensionäridele ja represseeritutele (pdf) (ODF) (e-blankett)Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond


Poolelioleva hoone ehitusprojekti muudatuse taotlus (rtfArhitektuuri ja ehituse osakond
Projekteerimitingimuste taotlus detailplaneeringu olemasolul
Arhitektuuri ja ehituse osakond
Projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel
Arhitektuuri ja ehituse osakond
Puuetega inimeste organisatsioonidele toetuse andmise taotlus (rtf) (pdf) (xls)Sotsiaal- ja tervishoiuosakond
Puuetega inimeste sõiduki parkimiskaardi taotlemise teatis (odf) (pdf)Linnamajanduse osakond
Rahataotlused sotsiaalhoolekandealaste projektide teostamiseksSotsiaal- ja tervishoiuosakond
Raieloa avaldusLinnamajanduse osakond
Reklaamimaksu deklaratsioon (odf) (pdf)Rahandusosakond
Reklaami paigaldamise avaldus (rtf) (pdf)Arhitektuuri ja ehituse osakond
Reservfondi taotluse soovituslik vorm (rtf)Rahandusosakond
Reservfondi vahendite kasutamise aruande soovituslik vorm (rtf)Rahandusosakond
Restaureerimistoetuse taotlemise avaldus (rtf) (pdf)Arhitektuuri ja ehituse osakond
Restaureerimistoetuse lõpparuanne (rtf) (pdf)Arhitektuuri ja ehituse osakond
Ruumi omaniku avaldus aadressiandmete muutmiseks (e-teenus)(pdf)Registriteenistus
Taksoveoteenuse osutamiseks sõidukikaardi taotlus (odt) (pdf)Linnamajanduse osakond
Taksoveoteenuse osutamiseks taksoveoloa taotlus (odt) (pdf)Linnamajanduse osakond
Taksojuhi teenindajakaardi taotlus (odt) (pdf)Linnamajanduse osakond
Taotlus hooajalise müügikoha paigaldamiseks loa saamiseks (rtf) (pdf)Ettevõtluse osakond
Taotlus müügikoha hooajalisele laiendusele kooskõlastuse saamiseks (rtf) (pdf)Ettevõtluse osakond
Tee ehitamise alustamise teatis
Arhitektuuri ja ehituse osakond
Tee ehitusloa taotlus
Arhitektuuri ja ehituse osakond
Tee ehitusteatis
Arhitektuuri ja ehituse osakond
Tee kasutusloa taotlus
Arhitektuuri ja ehituse osakond
Tee kasutusteatis
Arhitektuuri ja ehituse osakond
Toimetulekutoetuse taotlemise avaldus (rtf) (pdf)Sotsiaal- ja tervishoiuosakond
Täiendava lapsetoetuse taotlemise avaldus (e-blankett) (rtf) (pdf)Sotsiaal- ja tervishoiuosakond
Tänava sulgemisloa avaldus (rtf) (pdf)Linnamajanduse osakond
Vaie viivistasu otsuse peale (rtf) (pdf) (e-blankett)Linnakantselei
Volikiri viivistasu otsuse peale vaide esitamiseks (rtf)Linnakantselei
Väärteomenetlustoimingute blanketidLinnakantselei